És important i curiós conèixer l’energia dels aliments per millorar la nostra salut.

Tot en l’Univers és energia. Nosaltres som energia. Tot vibra, flueix, de forma més ràpida o lenta, encara que no ens adonem a primera vista.

Tot en l’Univers vibra amb dues energies, pols oposats i complementaris: Yin i Yang. Una energia no pot existir sense l’altra, i després d’una entra en joc l’oposada per compensar l’anterior (dia i nit, terra i cel, fred i calor, ..).

L’ENERGIA DELS ALIMENTS

L’energia Yin és d’expansió, dispersió, obertura, i té un efecte i vibració molt ràpid (es percep en pocs minuts), volàtil i superficial. Primer actua cap a la part superior del cos i de dins cap a fora (moviment centrífug).

L’energia Yang és de contracció, concentració, tancament, i té un efecte i vibració lent (no es percep el seu efecte), acumulatiu i interior. Primer actua fora i va cap a dins (moviment centrípet). És l’energia i vibració que rebem de l’Univers.

Els aliments també tenen aquestes dues energies i, per tant, el seu caràcter i personalitat, el seu efecte i reacció repercuteixen en nosaltres. Cada aliment té la seva força vital i d’acord a la quantitat i la forma en què ho consumim, ens oferirà la seva energia Yin o Yang.

Si podem identificar aquestes dues energies en els aliments que consumim, podem equilibrar-, millorar la nostra constitució física, disposició genètica, regular-i mantenir un estat alt d’energia vital.

Coneix les emocions Yin i Yang:

YIN: nerviós, preocupat, introvertit, emocional, mancat de concentració, indecís, mancat de memoria.

YANG: inflexible, exigent, poc raonable, impacient, agressiu, irritable, impulsiu.

Per transformar-nos a tots els nivells en primer lloc hem d’entendre la nostra condició, en segon lloc, intentar reduir o evitar els aliments amb energies extremes i finalment generar l’energia que desitgem a tots els nivells, amb l’alimentació, a la feina, la forma de viure, les nostres relacions …

Entendre les energies yin i yang dels aliments t’ajudarà a utilitzar els aliments com a medicina natural per escollir lliurement el que ens convé a cada moment, sentint-nos creadors i generadors de la nostra energia vital.

El nostre proper article tractarà dels diferents aliments i les seves energies, no t’ho perdis !!