Amb l’entrada de la primavera la naturalesa es desperta, l ‘ al·lergia primaveral també,
tot floreix de nou, el dia és més llarg i les activitats a l’aire lliure es converteixen en alguna cosa habitual.
Però amb ella també s’inicien problemes de salut com son la rinitis al.lergica que sol cursar amb congestio, mucositat,
esternuts, picor i de vegades irritació nasal, o be la conjuntivitis al.lergica amb el seu llagrimeig irritant i picor, alérgies a la pell o l’asma bronquial, on ens trovem amb simptomes tals com es la dificultat en respirar, tos seca, constant de vegades i normalment amb sibilancies que son xiulets caracteristics que s’escolten al respirar de qui pateix aquesta mal.laltia.…

Aixo no vol dir que només es pateixin aquestes malalties alergiques a la primavera, de fet, es pot patir durant tot l’any i per diferents motius, pero el que si es cert, es que la primavera es una estació especialmente difícil per qui pateixen d’alergies per l’exces de polens que hi ha al ambient.

Normalment, els pacients que pateixen aquestes malalties, acostumen a pendra o bè antihistaminics o be antiinflamatoris esteroideus (cortisona), que son medicaments que ajuden a paliar el simptome al-lérgic pero que habitualment no curen i que el pacient els haura d’anar prenent d’una forma constant i periódica.

Els tractaments amb Homeopatia no només ens ajuden a eliminar i paliar el simptomes, com ho poden fer els medicaments convencionals i amb la particularitat de no tenir efectes secundaris, si no que a més a més, un bon tractament homeopatic pot arrivar a trobar la manera de poder solucionar l’alergia , i amb el temps, no tenir que pendra cap tipus de medicacio. S’aconsegueix millorar de tal manera el nostre sistema inmunologic que el nostre cos, podrá reaccionar adequadament al atac alergic i evitar aixi la crisis alérgica.

Conjuntament amb el tractament homeopatic, es important tambe poder tractar i millorar la nostra flora intestinal. La flora intestinal esta formada basicament per tot un conjunt de diferentes bacteries que viuen de forma habitual en el tracte intestinal, i que s’anomenen probiotics. Aquestes bacteries necesiten un medi adecuat al intesti per poder creixer i regular-se i aquest substracte esta format basicament per les parts dels aliments que mengem que no son digeribles,on s’estimula el creixement i l’activitat de les bacteries i aixo s’anomena substracte prebiotic. Una alteracio d’aquestes bacteries probiotiques o del substracte prebiotic no nomes fa que tinguem problemas digestius com inflor, gasos, digestions dolentes o pesades, sino que a mes a mes, aquesta alteracio del conjunt de la nostra flora intestinal fa que el nostre sistema inmunologic disminueixi i d’aquesta manera, fa que s’obri la porta a patir problemas al.lergics entre d’altres.
Per aquest motiu se ha de fer un estudi molt acurat a través de la femta de com esta el nostre estat de salut intestinal per saber d’una forma rigurosa quin es el millor tractament per equilibrar la flora intestinal i aixi millorar el nostre sistema inmunologic i amb ell, l’al.lergia.

Per ultim no podem oblidar, que l’alimentacio juga un paper important en la major part de les malalties pero sobretot en l’al.lergia. No estem parlan nomes de les persones que son celiaques o les persones amb intolerancia a la lactosa o les que pateixen alergies alimentaries, estem parlan de l’influencia dels aliments en agreujar o mantener un estat alergic.
S’ha de fer un estudi personalitzat per saber quins son els aliments que tolerem millor i que hem de potenciar i els aliments que ens poden fer mal, sense que ho sapiguem, i que els hauriem d’eliminar. Hi ha aliments que si es consumeixen de forma regular, diaria, tenen una influencia negativa per en general tots qui pateixen d’al.lergia.

Per aixo, penso que la millor opcio per tractar les al.lergies és un tractament homeopatic, fent cura de la salut intestinal i amb una alimentacio personalitzada en funcio de la malatia i dels resultats dels estudis complementaris.

Medicina homeopàtica i ortomolecular- Nutrició natural i energètica.