AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

1) Informació legal i acceptació

Aquest lloc web, accessible a través de la URL https://drjordifores.com/ (el “Lloc web”), és a càrrec del CENTRE DE MEDICINA INTEGRAL DR. FORÉS, S.L.U., les oficines del qual estan ubicades al Carrer Josep Rossell Calva, 13, edifici Alba, 2n pis, despatx 206, AD500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra (Tel .: +376 807 707, email: info@drjordifores.com) (el “CMI Dr. Jordi Forés“).

2) Propietat intel·lectual i industrial
Mitjançant aquesta Política de Privacitat no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. L’ús no autoritzat per part de tercers de la totalitat o una part de les marques registrades, drets de disseny, logotips, material subjecte a drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual, utilitzats en aquest lloc web, poden donar lloc a accions legals.
3) Exclusió de responsabilitat

No ens responsabilitzarem de cap tipus d’informació, de cap tipus, relativa a la nostra Firma, que es pot trobar a Internet, excepte en el nostre lloc web, que s’ha proporcionat sense que nosaltres haguem autoritzat o revisat aquesta informació. Les fotos no són vinculants contractualment.

4) Exercici de Drets

En qualsevol moment, els usuaris podran exercitar sense cap cost els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades de forma presencial o mitjançant correu postal, juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol document d’identitat vàlid en les oficines al CENTRE DE MEDICINA INTEGRAL DR. FORÉS, S.L.U., al Carrer Josep Rossell Calva, 13, edifici Alba, 2n pis, despatx 206, AD500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra, o telemàticament per correu electrònic a la següent direcció: info@drjordifores.com; i hauran d’adjuntar a la sol·licitud una còpia del seu DNI o qualsevol document d’identitat vàlid en les oficines.

5) Legislació i jurisdicció competent

Aquesta Política de Privacitat es regeixen per la llei andorrana i, llevat que s’estableixi una altra cosa en la normativa aplicable (inclosa la normativa de consumidors i usuaris), qualsevol conflicte es sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans.  

Condicions d’Ús de la Pàgina Web
1) General

Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions particulars, l’ús del Web té caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió que tingui per a l’Usuari l’accés a la corresponent xarxa de telecomunicacions.


L’Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús de la Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.


En la utilització del Web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets del CMI Dr. Jordi Forés o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del Web.


El CMI Dr. Jordi Forés adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, el CMI Dr. Jordi Forés no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

2) Continguts


Els continguts de la web són posats a disposició de l’Usuari pel CMI Dr. Jordi Forés amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers. El CMI Dr. Jordi Forés procura que els continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts.

3) Formularis de recollida de dades


Sense perjudici de les disposicions de la Política de Privacitat accessible des del Lloc web i aplicable segons les circumstàncies, l’ús de determinats serveis o sol·licituds realitzats al CMI Dr. Jordi Forés estan subjectes a la finalització prèvia del registre d’Usuari rellevant. Tota la informació subministrada pels usuaris en formularis del Lloc web per a l’anterior o qualsevol altre propòsit ha de ser veritable. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades comunicades per l’Usuari i mantindrà la informació subministrada al CMI Dr. Jordi Forés perfectament actualitzada perquè reflecteixi l’estat actual de l’usuari en tot moment. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les representacions falses o inexactes realitzades per l’Usuari i dels danys causats al CMI Dr. Jordi Forés o a tercers per raó de la informació subministrada per l’Usuari.

4) Introducció d’enllaços al Lloc Web

El Lloc web posa a disposició de l’Usuari, únicament per a la recerca de, i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, links o botons), que permeten a l’Usuari l’accés a llocs o portals d’Internet pertanyents a o gestionats per tercers (els “llocs enllaçats”).

El CMI Dr. Jordi Forés no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l’Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

Darrera actualització: [●] 2018.