Las propietats del liti per a la salut són moltes!

Els oligoelements són substàncies químiques que necessita el cos en reduïdes quantitats per poder realitzar diferents processos cel·lulars i químics.

L’oligoelement Liti destaca per les seves propietats o indicacions sobre l’estat d’ànim i per millorar l’eficàcia dels altres oligoelements.

Funcions del liti en l’organisme: aquestes són algunes de les funcions més importants que el liti realitza en l’organisme:

– Sistema nerviós central, el liti col·labora en el seu equilibri i benestar. Actua sobre els neurotransmissors millorant les transmissions nervioses.

– Actua sobre equilibri electrolític extra i intracel·lular (bàsic perquè les cèl·lules puguin nodrir i eliminar les seves deixalles).

– Pot col·laborar en afeccions cardíaques, on solen trobar-se nivells molt alts de potassi en sang (el Liti ajudaria a disminuir-).

– A nivell renal pot ajudar quan interessa eliminar sodi, sense fer-nos perdre potassi. També millora l’eliminació urinària, sobretot d’urea i àcid úric.

Malalties en les quals l’ús de liti pot ser aconsellable o recomanable:

1) Estrès i estats d’ansietat, bipolaritat, manies, obsessions, trastorns de la personalitat i rastorns cardíacs d’origen nerviós.

2) Trastorns neurològics motors.

3) Es fa servir com a complement dietètic en persones que ingereixen alcohol habitualment.

4) En situacions de baixes defenses immunitàries i després infeccions.

5) En trastorns metabòlics com la gota.

Aliments rics en Liti:

El podem trobarà en pràcticament tots els aliments; aquests són els més importants d’origen vegetal: créixens, cereals integrals, fruits del bosc (mores, groselles, maduixes, etc.), germinats (alfals i soja), llegums, naps, patates, pebrots i tomàquets.

Espècies: gingebre, romaní i farigola.

Finalment recorda:

– Els oligoelements són necessaris per prevenir malalties de manera que la dieta ha de ser equilibrada i sana ja que els aliments són les fonts naturals per incorporar-les a l’organisme.

– L’homeopatia també fa servir oligoelements per resoldre certes patologies causades per la manca d’aquests en l’organisme.

– Les mancances o deficiències d’oligoelements en el cos produeixen desequilibris orgànics que generen malalties físiques i mentals.

– Els oligoelements es perden en forma diària a través de l’orina, transpiració i de la femta. Per aquesta raó el consum d’aliments sans i naturals és important per poder restituir els oligoelements que es van perdre.

Una adequada nutrició és la millor forma de tenir la quantitat adequada d’oligoelements en el cos.