POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’informem que, amb aquesta política de tractament de dades personals (“Tractament de Dades Personals”) es regula el tractament de les dades personals facilitades pels usuaris (l’“Usuari” o els “Usuaris”) del lloc web https://drjordifores.com/ (el “Lloc Web”), titularitat del CENTRE DE MEDICINA INTEGRAL DR. FORÉS, S.L.U. (en endavant, el “CMI Dr. Jordi Forés”).

Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

Aquesta política de protecció de dades personals (“Política de Protecció de Dades Personals ”) té per objecte donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que facilitis o recollim a través del nostre lloc web https://drjordifores.com/ (el “Lloc Web”) per mitjà de formularis i/o cookies perquè puguis decidir lliure i voluntàriament si desitges que els tractem. 

Quan contactis per rebre noticies del blog o informar-te sobre els serveis amb el CENTRE DE MEDICINA INTEGRAL DR. FORÉS, S.L.U. (“CMI Dr. Jordi Forés”) el tractament de dades personals es farà de conformitat amb el que estableix el present clausulat.

El Lloc Web és titularitat del CENTRE DE MEDICINA INTEGRAL DR. FORÉS, S.L.U.(“CMI Dr. Jordi Forés”). Per a més informació sobre el CMI Dr. Jordi Forés i el Lloc Web consulta l’Avís Legal i les Condicions d’Ús.

En aquest document t’informem sobre el tractament de la informació que el CMI Dr. Jordi Forés obté a través del Lloc Web però no és aplicable a què pugui ser obtinguda per tercers en unes altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Et recordem la importància de llegir aquesta Política de Protecció de Dades Personals a cadascuna de les ocasions en què utilitzis el Lloc Web, ja que aquesta pot patir modificacions.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

El CENTRE DE MEDICINA INTEGRAL DR. FORÉS, S.L.U., amb domicili social al Carrer Josep Rossell Calva, 13, edifici Alba, 2n pis, despatx 206, AD500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra. Adreça de correu electrònic: info@drjordifores.com.

Com et pots posar en contacte amb el Responsable del Tractament del CMI Dr. Jordi Forés?

Podràs contactar amb el CMI Dr. Jordi Forés en l’adreça següent de correu electrònic: info@drjordifores.com.

Per a què utilitzem les teves dades personals?

1) Per gestionar la teva navegació a través del Lloc Web de conformitat amb la Política de cookies.
2) Per a les finalitats i amb la legitimació que s’indiquin a cadascun dels formularis de recollida de dades personals del Lloc Web.
3) Per informar als usuaris sobre noticies o els serveis prestats pel Dr. Forés i el seu equip.

 Al CMI Dr. Jordi Forés tractem les teves dades personals amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret pel que fa als mateixos i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb les obligacions legals que ens apliquen com responsables del tractament de les seves dades personals. 

Al CMI Dr. Jordi Forés tenim implementats i mantenim els més alts nivells de seguretat exigits per la legislació per protegir les teves dades de caràcter personal davant pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

CMI Dr. Jordi Forés t’enviarà notícies d’interès o informació sobre els serveis del CMI Dr. Forés?

A través dels formularis de recollida de dades podria reclamar el teu consentiment per posar-se en contacte amb tu per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per remetre’t comunicacions o noticies d’interèssobre els seus propis productes i/o serveis.

Si en un determinat moment no desitges rebre comunicacions d’aquesta naturalesa, podràs revocar el teu consentiment mitjançant l’enviament de la notificació a la següent adreça info@drjordifores.com aportant una còpia d’un document que permeti acreditar la seva identitat.

Durant quant temps conservarem les teves dades?

El CMI Dr. Jordi Forés conservarà les teves dadesregistrades a través de la pàgina web durant la vigència de la relació metge-pacient, i, un cop conclosa aquesta, es destruiran.

A qui comunicarem les teves dades?

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que estiguem obligats per una llei o que tu el consentis.

Quan sigui necessari el teu consentiment per comunicar les teves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació així com de la identitat o sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teves dades personals.

El CMI Dr. Jordi Forés utilitza cookies en aquest lloc web?

En el nostre Lloc Web utilitzem una tecnologia denominada “cookies”. Per a més informació detallada sobre com utilitza el CMI Dr. Jordi Forés les cookies consulta la Política de Cookies. 

El CMI Dr. Jordi Forés utilitza enllaços a unes altres pàgines web?

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres pàgines web. Ten en compte que el CMI Dr. Jordi Forés no és responsable de la privacitat i el tractament de dades personals d’unes altres pàgines web. Aquest document de Política de Protecció de Dades Personals s’aplica exclusivament a la informació que es reclama en el

Lloc Web pel CMI Dr. Jordi Forés. Et recomanem que llegeixis les polítiques tractament de dades personals d’unes altres pàgines web amb què enllaços des del nostre Lloc Web o que visitis de qualsevol altre manera.

Menors d’edat

Pel tractament de les dades dels menors d’edat, només podran atorgar el consentiment previ i verificable els pares, tutors o representants legals dels menors d’edat pel tractament de les dades d’aquests. Tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el van donar o el van autoritzar els pares, tutors o representants legals i només en la mesura que es va donar o autoritzar.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

DRET

CONTINGUT

CANALS D’ATENCIÓ

Accés

Podràs consultar les teves dades personals inclosos en fitxers del CMI Dr. Jordi Forés.

Seu del Centre de Medicina Integral Dr. Forés, S.L.U

info@drjordifores.com

Rectificació

Podràs modificar les teves dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podràs sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.

Oposició

Podràs sol·licitar que no es tractin les teves dades personals.

Limitació del tractament

Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades.

Portabilitat de les dades

Podràs sol·licitar rebre les dades que hagis facilitat en un format estructurat i a transmetre-les a un altre responsable de tractament.

1) Dret d’accés

Podràs consultar totes les teves dades personals incloses en fitxers del CMI Dr. Jordi Forés i obtenir una còpia de les mateixes a un cost que no excedeixi el cost de la seva còpia.

2) Dret de rectificació

Podràs sol·licitar que el CMI Dr. Jordi Forés corregeixi (si les teves dades son errònies), completi o aclareixi (si les teves dades son incompletes o donen lloc a equivocs) les teves dades personals.

3) Dret de supressió

Podràs sol·licitar que el CMI Dr. Jordi Forés suprimeixi les teves dades personals dels seus fitxers.

4) Dret d’oposició

Podràs oposar-te, sense necessitat de donar explicacions, a que el CMI Dr. Jordi Forés utilitzi les teves dades o dades que t’afectin amb fins comercials. També podràs exercir el teu dret d’oposició en relació a la cessió de les teves dades a tercers.

5) Dret a la limitació del tractament

Podràs sol·licitar que el CMI Dr. Jordi Forés limiti el tractament futur de les teves dades en els següents casos:

Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades. 
Quan el tractament és il·lícit, però t’oposis a la supressió de les teves dades.
Quan el CMI Dr. Jordi Forés no necessiti tractar les teves dades però tu els necessitis per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
6) Dret a la portabilitat de les teves dades

Podràs sol·licitar rebre les dades que hagis facilitat en un format estructurat, de ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable de tractament en els següents casos:

Quan el tractament estigui basat en el consentiment.
Quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Al exercir aquest dret, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan aquesta possibilitat sigui tècnicament possible.

Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots contactar amb el Centre de Medicina Integral Dr. Forés, SLU a la direcció info@drjordifores.com.

No obstant això, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (www.apda.ad).

En qualsevol moment els usuaris tenen dret a obtenir la confirmació de l’existència dels tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l’origen i també l’exercici de qualsevol dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades, segons la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016. Aquests drets es poden exercir davant el representant del Responsable de Fitxers o Tractament, dirigint-se a la seu del Centre de Medicina Integral Dr. Forés, S.L.U., situada al Carrer Josep Rossell Calva, 13, edifici Alba, 2n pis, despatx 206, AD500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra, o a l’adreça email info@drjordifores.com.

Per exercitar els teus drets, acompanya a la teva sol·licitud una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Així mateix, en qualsevol moment, pots retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament enviant la teva sol·licitud a l’adreça electrònica. Recorda acompanyar a la teva sol·licitud una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat.