Descripció del projecte

“Els aliments són l’exterior interioritzat i la qualitat dels aliments consumits tindrà, invariablement, una influència en l’estat de l’organisme”