Descripció del projecte

Aquesta sopa escalfa i reconforta l’organisme.
Font de vitamines i minerals.