Descripció del projecte

La tristesa és un estat anímic que no arriba a ser un estat depressiu però si negatiu. Es comença a veure que un no és capaç, hi ha fatiga, trastorn de somni, etc. Són pacients que sofreixen una insatisfacció. Això pot anar generant un altre tipus de patologies que cridem psicosomáticas, que són símptomes que tampoc arriben a ser un estat depressiu.