Tractament amb Hipertèrmia profunda-INDIBA

La hipertèrmia com a teràpia física suposa l'elevació de la temperatura a l'interior de l'organisme de manera que provoqui sobre la zona afectada una acceleració dels processos metabòlics i amb això una recuperació primerenca del procés de rehabilitació. Es coneix com a hipertèrmia, en fisioteràpia, a un tipus de corrents d'alta freqüència (de 500 Khz a 1 [...]