Al Centre de Medicina Integral del Dr. Jordi Forés, es considera que una persona té salut quan aconsegueix un benestar físic, psíquic i social… i s’ha de  tractar la persona  tenint en compte tots els aspectes físics, psíquics i socials, que han pogut desencadenar la causa de la nostra malaltia, per així poder tractar d’una forma integradora i global com restablir la nostra salut.
Dr. Jordi Forés

Medicina NaturalMedicina Ortomolecular
Nutrició – Teràpia Neural – Ozonoteràpia – Homeopatia

| Centre de Medicina Integral Dr. Jordi Forés | Homeòpata a Andorra, Barcelona i Manresa 

Blog de Medicina Natural | Centre de Medicina Integral | info@drjordifores.com