Un nou estudi de doble cec , controlat amb placebo, ha descobert que fins i tot un tractament curt d’àcids grassos omega-3 redueix la depressió d’origen inflamatorio en els pacients que reben tractament per a l’hepatitis C.

Publicat en la revista , Biologia Psiquiatria , l’estudi divideix 152 de l’hepatitis C els pacients en tres grups ; un grup va rebre el omega- 3 , EPA, un segon grup va rebre el omega- 3 anomenat DHA , i el tercer va rebre un placebo.

EPA i DHA es troben en l’oli de peix , entre altres fonts . El tractament amb omega-3 va acabar després de només 2 setmanes, moment en el qual els pacients van començar a rebre tractament amb interferón – alfa durant 24 setmanes. El interferón alfa és un tractament comú per a l’hepatitis C crònica , però amb efectes secundaris coneguts i, de vegades greus , com la depressió .

Això és el que els investigadors van descobrir : EPA va reduir significativament la incidència de la depressió ; només el 10 % dels quals havien pres la EPA van experimetar depressió en comparació de 30 % en el grup placebo .

Encara que DHA no va reduir significativament la incidència de depressió , EPA i DHA va retardar significativament el començament de la depressió.

Van ser ben tolerats tant la EPA i DHA i no produeixen efectes secundaris greus .

Aquest nou estudi se sumeixi a un creixent cos de recerca que suggereix que els àcids grassos omega-3 tenen efectes antidepressius .

Healthnotes, Aisle7 Assessor Mèdic.